dnes je 19.5.2024

Input:

Zdroje metodického vedení

1.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1
Zdroje metodického vedení

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Z výzkumu prezentovaného Němcem a Strnadovou (2018) vyplývá, že asistenti pedagoga v praxi využívají tyto zdroje metodické podpory:

a) konzultace s učiteli, zejména u asistentů na prvním stupni základních škol prostřednictvím konzultací s třídním učitelem „jejich” třídy;

b) konzultace se služebně staršími a zkušenějšími asistenty pedagoga, v některých případech spojené třeba i s „hospitacemi” ve výuce těchto zkušenějších asistentů;

c) konzultace s poradenskými pracovníky školy, především s výchovnými poradci nebo školními speciálními pedagogy, podle možností také se školními psychology;

d) konzultace s pracovníky školských poradenských zařízení, tj. se speciálními pedagogy nebo psychology z pedagogicko-psychologických poraden nebo ze speciálně pedagogických center;

e) dotazování na internetu, konkrétně ve zdarma přístupné poradně na webu pro školní asistenty a asistenty pedagoga (provozuje Nová škola, o. p. s., www.asistentpedagoga.cz ).

Nejdůležitějším zdrojem metodického vedení asistentů ale v praxi zůstávají učitelé, se kterými asistenti pedagoga ve třídách pracují. Jsou to právě učitelé, kteří jsou s asistenty přirozeně nejvíce v kontaktu, a jako profesionální odborníci (kteří, na rozdíl od většiny asistentů, absolvovali několikaleté studium v pedagogickém oboru) mají za povinnost zajistit méně kvalifikovaným asistentům odborné vedení.

Metodické vedení učitelem je důležité zejména v prvních týdnech po nástupu asistenta pedagoga do školy – v tomto „aklimatizačním” období je

Nahrávám...
Nahrávám...