dnes je 24.2.2024

Individualizace v předškolním vzdělávání

27.3.2015, Mgr. Věra Krejčová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Inkluzivní vzdělávání v mateřské škole

27.3.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Doporučení pro realizaci individualizovaného vzdělávání

27.3.2015, Mgr. Věra Krejčová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Další vzdělávání asistentů pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Environmentální vzdělávání v mateřských školách

1.2.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Soudobé přístupy ve vzdělávání předškolních dětí

27.3.2015, Mgr. Věra Krejčová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Metodické vedení a vzdělávání asistentů pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Doporučení ke vzdělávání cizinců v mateřských školách

1.6.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Pozice asistenta pedagoga v souvislostech inkluzivního vzdělávání

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Rozvoj nadání a talentu v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání

18.1.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Asistent pedagoga - vzdělávání, osobnostní předpoklady a otázka profesních kompetencí

23.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Vymezení pozice asistenta pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Literatura

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Poznávání dítěte jako východisko pro individuální přístup

27.3.2015, PhDr. Vlasta Šmardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí v mateřské škole

27.3.2015, PhDr. Zora Syslová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Včasná péče v mateřských školách

27.3.2015, PhDr. Zora Syslová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Hodnocení žáků s LMP (lehké mentální postižení)

10.3.2019, Mgr. Lenka Štefanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Kvalifikace asistenta pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Historie a současnost asistentů pedagoga v ČR

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Asistent pedagoga

Česká školní inspekce a problematika speciálních vzdělávacích potřeb

31.10.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů, komplexně

25.10.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole

23.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Náležitosti individuálního vzdělávacího plánu dítěte s mimořádným nadáním

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Realizace koncepce povinné školní docházky v praxi mateřské školy

13.6.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Činnosti učitelky v mateřské škole

27.3.2015, Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Novela školského zákona v praxi

24.8.2016, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Informace MŠMT č. j. 14 453/2005-24 (Věstník MŠMT č. 10/2005)

31.5.2015, PhDr. Marta Teplá, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Asistent pedagoga
Nahrávám...
Nahrávám...