Obsah

 

 

Užitečné rady a aktuální informace pro správné a účelné zapojení pozice asistenta pedagoga

On-line publikace „Asistent pedagoga“ je aktualizovaná podle novely inkluzivní vyhlášky, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2020.

On-line publikace Asistent pedagoga je souhrnným dílem, které přináší praktické a aktuální informace a rady pro ředitele škol, asistenty, pedagogy i rodiče. Formuluje historii i současnost inkluzivního vzdělávání v ČR. Pomáhá při procesu vytváření pracovní pozice a výběru vhodného kandidáta, vymezuje náplň práce asistenta pedagoga a správné nastavení jeho kompetencí.

Náplň práce asistenta pedagoga

Náplň práce asistenta pedagoga je různorodá. Určuje ji individuálně vzhledem k potřebám žáka se speciálními potřebami vždy školské poradenské zařízení. Asistent pedagoga pracuje pod metodickým vedením pedagoga – učitelky mateřské školy, třídního učitele na 1. stupni základního vzdělávání nebo učitele odborných předmětů na 2. stupni základního nebo středního vzdělávání, který zodpovídá za průběh i výsledky vyučovacího procesu. Podporu asistentovi pedagoga poskytují odborní pracovníci školských poradenských zařízení ve svých pravidelných supervizích.

Pozice a pracovní náplň asistenta pedagoga - katalog prací

Aby asistentka pedagoga nebo asistent pedagoga dokázal svěřené dítě/žáka/studenta účelně vést, musí mít především:

   • vhodné osobnostní předpoklady a vzdělání,
   • správně vymezené kompetence,
   • účelně nastavenou pracovní náplň asistenta pedagoga,
   • dostatečně komunikovat s dítětem, pedagogem i rodiči,
   • být adekvátně oceněn.

Všem těmto aspektům se on-line publikace Asistent pedagoga plně věnuje.

Komu on-line publikace Asistent pedagoga nejvíce pomáhá?

 • Ředitelům škol poradí, jak správně asistenta pedagoga vybrat, jak zajistit finanční prostředky pro jeho činnost i jak jej začlenit asistenty pedagogů do pedagogického kolektivu tak, aby spolupráce s pedagogy byla účelná a přínosná.
 • Asistentům pedagoga (i budoucím) pomůže vytvořit si a prosadit své pravomoci a kompetence ve vztahu nejen s pedagogy, ale i s rodiči. Asistenti pedagoga budou znát možná úskalí své práce a dokáží jim tak předejít.
 • Pedagogům poradí, jak si s asistenty pedagoga správně rozdělit své role při výuce a vyhnout se nesrovnalostem, komplikacím a nedorozumění.
 • Rodičům přináší především vhled do oblasti inkluzivního vzdělávání. Jejím prostudováním snáze pochopí účel pozice asistent učitele / asistent pedagoga, a díky správné a včasné komunikaci přispěje k vytvoření fungujícího vztahu.

Součástí on-line publikace jsou vzory smluv ke stažení, např. vzor pracovní smlouvy nebo vzorová pracovní náplň asistenta.

On-line publikace Asistent pedagoga zahrnuje tyto pozice:

   • Asistentka nebo asistent pedagoga v mateřské škole
   • Asistent nebo asistentka pedagoga na základní škole
   • Asistentka nebo asistent pedagoga na střední nebo vysoké škole
   • Asistenti pedagoga při maturitní zkoušce

Proč si on-line publikaci Asistent pedagoga objednat?

   • na základě praktických zkušeností definuje pozici asistent pedagoga, pracovní náplň i rozsah kompetencí asistenta pedagoga
   • pomáhá nejen ředitelům, pedagogům a asistentům, ale je srozumitelná a vhodná i pro rodiče dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
   • je aktuální dle platné legislativy a mapuje celou oblast inkluzivního vzdělávání z historie až po současnost
   • obsahuje vzorové smlouvy ke stažení a okamžitému použití v praxi
   • poskytuje výhody on-line zpracování celé publikace:
    • informace v publikaci jsou stále aktuální, nezastarávají, naopak doplňujeme stále nové informace
    • můžete využívat fulltextové vyhledávání jako v běžném vyhledavači, např. Google nebo Seznam a výsledky řadit podle několika kritérií
    • informace máte přístupné z kteréhokoliv počítače, stačí se pouze přihlásit na http://www.asistent-pedagoga.cz

Odpovědní servis zdarma!

Pro všechny předplatitele on-line knihy nabízíme odpovědní servis zdarma. Nevíte si rady s konkrétní situací? Napište nám, naši zkušení autoři Vám vypracují odbornou odpověď.

Našim cílem je zúročit přínos, který pro děti/žáky/studenty nejen asistent pedagoga, ale celá oblast inkluzivní vzdělávání má.

Délka předplatného 

Všechny dokumenty průběžně aktualizujeme. Produkt také rozšiřujeme o nové texty. Právní předpisy aktualizujeme denně, připravujeme i budoucí znění zákonů. V průběhu předplatného můžete také využít odpovědní servis - dotazy na téma asistent pedagoga Vám zodpovíme do 3 týdnů. 

Přístup na 12 měsíců

Předplatné na období 12 měsíců je oproti 3měsíčnímu dvakrát výhodnější. 

Přístup na 3 měsíce

Autoři on-line publikace Asistent pedagoga:

Obsah on-line publiace Asistent pedagoga pro Vás vytvořila PhDr. Marta Teplá - lektorka, autorka mnoha publikací pro speciální vzdělávání a především pak celoživotní propagátorka speciálního vzdělávání nejen v České republice.

Inkluzivní vzdělávání, speciální pedagogika a asistent pedagoga: to jsou oblasti, kterým se PhDr. Marta Teplá věnuje dlouhých 40 let. Začínala jako ředitelka zvláštní školy, odkud pokračovala na Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR. Zde se zasadila o vznik pozice asistent pedagoga a jejího zavedení do praxe.

I po odchodu do penze se nepřestává oblasti inkluzivního vzdělávání věnovat a školí jako lektorka pedagogy, asistenty pedagogů i ředitele škol.

O aktulizaci on-line publikace vzhledem ke změnám v zákonech od 1. 9. 2016 se postarala PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Aktualizaci on-line publikace vzhledem k vyhlášce č. 248/2019 Sb., která novelizuje inkluzivní vyhlášku, zpracoval PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. z Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tato novela nabyla účinnosti 1. ledna 2020.

Výhody registrace na portálu Asistent-pedagoga.cz

 • Získáváte přístup k vybraným aktuálním článkům a vzorovým dokumentům, připravených odborníky k dané tématice a s garancí obsahové i formální správnosti
 • Budete mít k dispozici plná aktuální znění vybraných právních předpisů v oblasti inkluzivního vzdělání
 • Můžete v rámci odpovědního servisu pokládat dotazy, odpoví Vám zkušení odborníci z dané oblasti. Zodpovězení dotazu je zpoplatněno.
 • Hledaný text snadno naleznete pomocí fulltextového vyhledávání
 • Formou pravidelného newsletteru Vás upozorníme na nejdůležitější změny a novinky v oblasti inkluzivního vzdělávání,
 • Informace na portále jsou vždy aktuální.
 • Jedna registrace Vám umožní přístup k dalším odborným informacím na ostatních portálech nakladatelství Verlag Dashöfer (např. www.du.cz, www.infoportal.cz, www.skolaprofi.cz...)

Registrovat ZDARMA