dnes je 29.5.2024

Motivační systém u dětí s poruchou autistického spektra

10.6.2016, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. et Bc. Julius Bittmann, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Plán pedagogické podpory

28.8.2023, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Česká školní inspekce a problematika speciálních vzdělávacích potřeb

31.10.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Zralost duševní práceschopnosti

27.3.2015, PhDr. Vlasta Šmardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Jiné formy asistence: školní asistent

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Klasifikace poruch autistického spektra u dětí v mateřské škole

23.12.2016, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. Julius Bittmann, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Problémové chování u dětí s poruchou autistického spektra

28.2.2019, Mgr. Julius Bittmann, Mgr. Lenka Bittmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Kompetence a náplň práce školního asistenta

15.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Dítě s Aspergerovým syndromem aktivního typu v běžné škole

30.11.2016, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. Julius Bittmann, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Rozhodování a řešení problémů 1 - metoda DITORZáznam

21.2.2013, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:57:15

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Komunikace v konfliktních situacích 1Záznam

19.2.2013, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:59:07

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Náležitosti individuálního vzdělávacího plánu dítěte s mimořádným nadáním

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Nadané dítě v MŠ

27.3.2015, PhDr Zdenka Vondráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Emoční inteligence

27.3.2015, PaedDr. Hana Sedláčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Environmentální vzdělávání v mateřských školách

1.2.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Asistent pedagoga - vzdělávání, osobnostní předpoklady a otázka profesních kompetencí

23.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Vývoj dítěte v období od 3 do 7 let

21.1.2015, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Gardnerova mnohačetná inteligence

27.3.2015, Mgr. Věra Krejčová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Sebehodnocení učitelky

27.3.2015, PhDr. Zora Syslová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Včasná péče v mateřských školách

27.3.2015, PhDr. Zora Syslová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Schopnosti dětí

27.3.2015, PhDr. Vlasta Šmardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Třídní vzdělávací program - předloha obsahu

19.3.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Pedagog jako partner

27.3.2015, PhDr. Jana Nováčková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga
Nahrávám...
Nahrávám...