dnes je 14.6.2024

Input:

5.5.1 Vzor adaptačního plánu mateřské školy

21.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1
Vzor adaptačního plánu mateřské školy

Bc. Lenka Polášková

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny. Děti, které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové kamarády i dospělé a nové prostředí. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci. Naším velkým přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády.

Adaptační plán je doporučením, nikoli dogmatem.

 

Vzor

Konkretizace jednotlivých fází adaptace:

1. fáze – probíhá před nástupem dítěte do MŠ (dle individuální potřeby)

Rodiče mohou s dětmi navštěvovat MŠ již před zápisem, a to po předchozí domluvě s ředitelkou školy. Děti se tak postupně seznamují s prostředím mateřské školy, s kamarády, učitelkami a ostatním personálem. Přijaté děti (ale rovněž i nepřijaté) mohou navštěvovat v doprovodu svých rodičů MŠ po zápise a v době otevření provozu MŠ v době hlavních prázdnin.

Pravidla pro účastníky adaptačního programu:
 • Do MŠ mohou pouze děti zdravé.

 • Rodič i dítě se přezují a dodržují hygienická pravidla.

 • Rodič je po celou dobu návštěvy mateřské školy za dítě zodpovědný.

 • Rodič nezasahuje paní učitelce do vzdělávacích ani výchovných aktivit.

 

Co by dítě mělo umět při nástupu do mateřské školy:

 • chodit, lézt, běhat a vůbec se samostatně pohybovat;

 • sedět po dobu jídla u stolu, používat lžíci, pít z hrnečku;

 • umývat si ruce a utírat se do ručníku;

 • chodit po schodech s přidržováním se zábradlí;

 • snažit se uklízet si po sobě hračky;

 • reagovat na pokyny (např. počkat, sednout si, přijít...) a na své jméno.

Desatero pro rodiče – doporučení pro poklidnou adaptaci dětí:

 • navštěvujte s dítětem kolektiv dětí, a to také v případě, že má sourozence;

 • dítě by se mělo postupně učit být samotné bez přítomnosti rodičů, je dobré navštěvovat například mateřská centra, kde děti samostatně vedou tety, které s dětmi vykonávají různé druhy aktivit, tou nejhorší cestou je prvotní odloučení teprve v mateřské škole;

 • podporujte své dítě v samostatnosti (oblékání, hygiena a stolování);

 • udělejte si každý den chvilku na společnou hru, povídání, prohlížení knihy;

 • čtěte dětem každý den;

 • podporujte své dítě, za úspěchy, i ty malé, jej pochvalte;

 • motivujte své dítě;

 • vyvarujte se "strašení školkou": "Počkej ve školce..."atd.;

 • realisticky vykreslujte školku, popisujte věci reálné a skutečné, předcházíte tak případnému zklamání dítěte.

2. fáze – probíhá po nástupu dítěte do MŠ individuálně dle dítěte

Navázání vzájemné dobré spolupráce mezi pedagogy MŠ a rodinou je základní podmínka pro kvalitní spolupráci. Během adaptačního období je vhodné, aby rodiče sdělili paním učitelkám potřebné informace o vývoji svého dítěte, jeho zdravotním stavu a dalších specifikách, jež považují za vhodné sdělit v zájmu úspěšné adaptace dítěte.

Nabízíme také krátký dotazník,

Nahrávám...
Nahrávám...