dnes je 19.5.2024

Input:

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)

15.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.9
Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)

Mgr. Martin Kaplán

PRACOVNÍ NÁPLŇ ASISTENTA PEDAGOGA U ŽÁKA SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM (8. PLATOVÁ TŘÍDA)

PRACOVNÍ NÁPLŇ od
Útvar Základní škola, mateřská škola a praktická škola
Druh práce asistent pedagoga pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním
Jméno
Platová třída 8.
Položka katalogu prací 2.16.05

V náplni práce jsou používány termíny žák, učitel, vychovatel, asistent pedagoga, psycholog, speciální pedagog, dětský lékař, pracovník, metodik, koordinátor, apod. V rámci těchto formulací se rozumí vždy obě genderové varianty.

V náplni práce jsou používány termíny žák, ředitel, učitel, vychovatel, asistent pedagoga, psycholog, speciální pedagog, dětský lékař, pracovník, metodik, koordinátor, apod. V rámci těchto formulací se rozumějí vždy obě genderové varianty.

Náplň práce:

Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele zaměřená na speciální vzdělávání, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte/žáka nebo skupiny dětí/žáků (dále jen „žáků”).

Pomáhá s výkladem textů a učební látky v jednotlivých předmětech, připravuje a upravuje učební pomůcky podle individuálních potřeb jednotlivých žáků (zvětšování a úprava textů), pomáhá zdravotně postiženým žákům při přizpůsobování se školním prostředí (příprava pomůcek na vyučování, přesuny ve školní budově, apod.). Spolupracuje s vyučujícím učitelem při výběru alternativních učebnic. Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky a rodiči žáka při plnění vzdělávacího programu.

Dále vykonává:

 • - pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází,
 • - podporu žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí,
 • - pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku,
 • - nezbytnou pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání.
 • - individuální podporu žákům při osvojování a procvičování učiva, při stimulačních a relaxačních činnostech, podpůrné služby při kompenzaci jejich znevýhodnění,
 • - dohled nad žáky podle pracovního úvazku nebo plánu zastupování,
 • - bezpečnost žáků při všech činnostech organizovaných školou,
 • - podílí se na organizaci třídních schůzek pro rodiče,
 • - účastní se aktivit třídy mimo budovu školy, podílí se na jejich přípravě,
 • - přidělenou práci v metodických sdruženích, kterých se zúčastňuje,
 • - kontrolu stavu nábytku, pomůcek a hraček ve třídě, informuje vedení školy o nedostatcích,
 • - vykonává pedagogický dohled v době nepřítomnosti pedagoga,
 • - spolupracuje s romským poradcem, s ROI, s pracovníky MM KV – OSZV – OSPOD, s romskou komunitou,
 • - pomáhá učitelům při jednání s rodiči,
 • - pomáhá při snižování neomluvené absence žáků.

Provádí systematickou asistenci pedagogovi při výchovné práci v oblasti společenského chování, základních pracovních, hygienických a

Nahrávám...
Nahrávám...