dnes je 14.6.2024

Input:

11.33 Ověření úrovně očekávaných výstupů při individuálním vzdělávání povinné předškolní docházky - vzor výzvy

25.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.33
Ověření úrovně očekávaných výstupů při individuálním vzdělávání povinné předškolní docházky – vzor výzvy

JUDr. Hana Poláková

Zákonný zástupce dítěte je povinen dostavit se do mateřské školy k ověření úrovně očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání upravená v ustanovení § 34b odst. 3 školského zákona – individuální vzdělávání: "Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření."

Právní úprava neomezuje kompetenci ředitele ve smyslu předepsání konkrétního vzoru dopisu. Díky tomu bude proto moci ředitel školy reagovat individuálně podle situace vyžadující přítomnost zákonného zástupce ve škole.

Vzor

Hlavičkový papír, datum, č.j.

Adresa zákonného zástupce dítěte, se kterým škola obvykle nejvíce komunikuje

Vážená

Nahrávám...
Nahrávám...