Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Metodické vedení asistenta pedagoga

8.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13
Metodické vedení asistenta pedagoga

PhDr. Marta Teplá, PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

Metodická podpora asistenta pedagoga

Metodické vedení a podpora asistenta pedagoga zahrnují odborné činnosti, které provádějí zkušení pedagogičtí pracovníci školy a školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Metodická podpora je zaměřena na úspěšné zvládnutí jeho povinností ve vztahu k žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, k jeho zákonným zástupcům a k týmu spolupracovníků i dalších odborníků.

Pracovníky školy jsou ředitel, třídní učitel, učitelé odborných předmětů a výchov, vychovatel školní družiny a školního klubu, výchovný poradce, školní speciální pedagog a

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Asistent pedagoga.