Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT

1.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1
Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT

PhDr. Marta Teplá, PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími formami zdravotního postižení včetně povinnosti vzdělávat po dobu povinné školní docházky VŠECHNY děti populace, vyžadují vytvoření řady podmínek, z nichž jednou z nejdůležitějších je odborné personální zajištění veškerých vzdělávacích aktivit. Systém pouze jednoho pedagogického pracovníka ve třídě přestal vyhovovat nastolenému trendu „školy pro všechny”. Na základě potřeby

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Asistent pedagoga.