dnes je 19.5.2024

Input:

Asistent pedagoga ve speciální škole

1.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2
Asistent pedagoga ve speciální škole

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Podle upravené verze vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (ve znění novely vyhláškou č. 196/2019 Sb.), platné od ledna 2020, ve většině speciálních škol a tříd už v současnosti není možné financovat asistenty pedagoga z dotací poskytnutých v systému podpůrných opatření (viz také kapitola Vymezení pozice asistenta pedagoga ). Speciální školy (a třídy) si tak musí asistenty pedagoga hradit z finančních prostředků, které jim budou poskytnuty na základě počtu žáků a počtu hodin výuky z nově zaváděného systému financování pedagogických pracovníků škol.

Vyhláška č. 196/2019 Sb. pak definuje níže uvedené financování asistentů pedagoga působících v mateřských nebo základních školách zřizovaných podle § 16 odst. 9 ŠZ, ve středních školách v programech Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá nebo v odpovídajících programech ve speciálních třídách zřízených v běžných školách (dále jen speciální školy a třídy). Systém financování počítá s poskytováním mzdových prostředků na platy asistentů pedagoga v jednotlivých typech škol takto:

Tab. 4: Asistent pedagoga ve speciální škole

Asistent pedagoga ve speciální škole
typ školy/třídy zřizované podle § 16 odst. 9 školského zákona zdroj – legislativa (s platností od 1. 9. 2019) max. počet hodin přímé pedagogické činnosti zajišťované asistentem pedagoga
třída MŠ speciální/ speciální třída v běžné MŠ vyhláška č. 14/2005 Sb., § 1d, odst. 10 36 hod.
třída ZŠ, 1. stupeň, počet žáků 4–5 nařízení vlády č. 123/2018 Sb., § 5b, příloha 2 20 hod. (40 hod.X)
třída ZŠ, 1. stupeň, počet žáků 6 a více nařízení vlády č. 123/2018 Sb., § 5b, příloha 2 24 hod. (48 hod.X)
třída ZŠ, 2. stupeň, počet žáků 4–5 nařízení vlády č. 123/2018 Sb., § 5b, příloha 2 26 hod. (52 hod.X)
třída ZŠ, 2. stupeň, počet žáků 6 a více nařízení vlády č. 123/2018 Sb., § 5b, příloha 2 31 hod. (62 hod.X)
třída ZŠ speciální, 1. díl, 1. stupeň, min. 4 žáci nařízení vlády č. 123/2018 Sb., § 5b, příloha 2 23 hod. (69 hod.X)
Nahrávám...
Nahrávám...