dnes je 14.6.2024

Input:

239/2015 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.

č. 239/2015 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. srpna 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:
Čl. I
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb., se mění takto:
1. V příloze bod 1.2. zní:
 
„1.2. ředitel
1 až 2
3 až 4
5 až 6
7 až 10
11 a více
20
15
12
9
6
”.
2. V příloze bod 1.4. zní:
 
„1.4. ředitel mateřské školy
s internátním provozem
1
2
3 až 6
7 až 10
11 a více
16
14
12
9
6
”.
3. V příloze bod 2.3. zní:
 
„2.3. ředitel základní školy
s prvním stupněm
1 až 6
7 až 10
11 a více
12
10
8
”.
4. V příloze bod 2.5. zní:

 
2.5. ředitel základní školy
a) samostatně zřízené pro
žáky se zdravotním postižením
b) speciální s prvním stupněm a
oddělením ročníků druhého stupně
1 až 6
7 až 10
11 a více
12
10
8
”.
5. V příloze bod 2.6. zní:
 
„2.6. ředitel základní školy
a) samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
b) speciální s prvním stupněm
1 až 6
7 až 10
11 a více
12
9
7
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
 
Nahrávám...
Nahrávám...