dnes je 28.3.2023

Kompetence a náplň práce školního asistenta

15.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Kompetence a náplň práce logopedického asistenta

30.3.2018, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Asistent pedagoga - vzdělávání, osobnostní předpoklady a otázka profesních kompetencí

23.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Možnosti podpory sociální integrace/inkluze v předškolním věku

27.3.2015, Doc.PaedDr., Vanda Hájková, Ph.D., Doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Sebehodnocení učitelky

27.3.2015, PhDr. Zora Syslová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Příprava podnětného prostředí pro hru dětí

27.3.2015, PhDr. Zora Syslová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Hodnocení žáků s LMP (lehké mentální postižení)

10.3.2019, Mgr. Lenka Štefanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Emoční inteligence

27.3.2015, PaedDr. Hana Sedláčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Činnosti učitelky v mateřské škole

27.3.2015, Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Osobní asistence ve školách

30.11.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Podpůrné opatření 1. stupně

29.10.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Plán institucionalizace školních psychologů a speciálních pedagogů na základních školách od září 2022

15.12.2021, PaedDr. Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Zralost duševní práceschopnosti

27.3.2015, PhDr. Vlasta Šmardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí v mateřské škole

27.3.2015, PhDr. Zora Syslová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Náplň práce asistenta pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Zjišťování školní zralosti v praxi (praktické příklady)

27.3.2015, PhDr. Zora Syslová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Poznávání dítěte jako východisko pro individuální přístup

27.3.2015, PhDr. Vlasta Šmardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Včasná péče v mateřských školách

27.3.2015, PhDr. Zora Syslová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Předčasný vstup dítěte do ZŠ

27.3.2015, PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Třídní vzdělávací program - prakticky

26.3.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Vady řeči u dětí předškolního věku

8.4.2016, Mgr. Eva Kolesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Tělesná zralost

27.3.2015, PhDr. Vlasta Šmardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Informace MŠMT č. j. 14 453/2005-24 (Věstník MŠMT č. 10/2005)

31.5.2015, PhDr. Marta Teplá, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Asistent pedagoga

Osobní asistent ve škole

31.10.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Hodnocení žáků s LMP - příklad konkrétního hodnocení

20.3.2019, Mgr. Lenka Štefanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Lesní mateřské školy

24.7.2015, Mgr. Vendula Soběslavská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Logopedická prevence v MŠ

8.4.2016, Mgr. Eva Kolesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Česká školní inspekce a problematika speciálních vzdělávacích potřeb

31.10.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Novinky v poskytování medikace a zdravotnických úkonů v praxi škol

17.2.2022, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Pedagog jako partner

27.3.2015, PhDr. Jana Nováčková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Novela školského zákona v praxi

24.8.2016, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Vývoj dítěte v období od 3 do 7 let

21.1.2015, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Odklad školní docházky

27.3.2015, Bc. Lucie Štěpánková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Průběh socializace v období od tří do šesti let

27.3.2015, Mgr. Ludmila Šprachtová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Adaptace na mateřskou školu

27.3.2015, Mgr. Ludmila Šprachtová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Nadané dítě v MŠ

27.3.2015, PhDr Zdenka Vondráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Dopad nového občanského zákoníku na mateřské školy

27.3.2015, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga
Nahrávám...
Nahrávám...