dnes je 24.2.2024

Kvalifikace asistenta pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Náplň práce asistenta pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Další vzdělávání asistentů pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Spolupráce asistenta pedagoga se zákonnými zástupci žáků

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Asistent pedagoga - vzdělávání, osobnostní předpoklady a otázka profesních kompetencí

23.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Pracovní smlouva asistenta pedagoga

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Asistent pedagoga ve speciální škole

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Metodika práce asistenta pedagoga

14.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Asistent pedagoga v běžné škole

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Vymezení pozice asistenta pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Pozice asistenta pedagoga v souvislostech inkluzivního vzdělávání

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Informace MŠMT č. j. 14 453/2005-24 (Věstník MŠMT č. 10/2005)

31.5.2015, PhDr. Marta Teplá, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Asistent pedagoga

Asistent pedagoga financovaný z běžného rozpočtu školy

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Jiné formy asistence: osobní asistent

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Asistenti pedagoga ve školách hlavního vzdělávacího proudu

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem (vychovatelem)

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Asistenti pedagoga ve speciálních školách

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Historie a současnost asistentů pedagoga v ČR

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Asistent pedagoga

Jiné formy asistence: školní asistent

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Slovo autora

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Zdroje metodického vedení

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Metodické vedení a vzdělávání asistentů pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Literatura

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Náplň práce asistenta pedagoga u žáka s tělesným postižením

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Asistent pedagoga

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením (6. platová třída)

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Ekonomické zabezpečení pozice a plat asistenta pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Individuální integrace dětí s poruchou autistického spektra

30.11.2016, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. Julius Bittmann, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Asistent pedagoga

Individuální vzdělávací plán a realizace podpůrných opatření

25.10.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Kompetence a náplň práce školního asistenta

15.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Dítě s Aspergerovým syndromem aktivního typu v běžné škole

30.11.2016, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. Julius Bittmann, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Třídní vzdělávací program - prakticky

26.3.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole

23.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Motivační systém u dětí s poruchou autistického spektra

10.6.2016, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. et Bc. Julius Bittmann, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Osobní asistence ve školách

30.11.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Petr a jeho život se souběžným postižením více vadami

7.11.2017, Andrea Švejkovská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Česká školní inspekce a problematika speciálních vzdělávacích potřeb

31.10.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Speciální vzdělávací potřeby dětí

22.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga
Nahrávám...
Nahrávám...