Výhody pro vás

 • Výhody pro vás
 • Obsah
 • Funkce
 • Autoři

Užitečné rady a aktuální informace pro správné a účelné zapojení pozice asistent pedagoga ve škole.

Kompletně přepracovaná on-line kniha "Asistent pedagoga" je tady pro vás

Pro skutečně efektivní využití asistentů pedagoga je potřeba jejich profesi dobře porozumět a umět správně nastavit fungovaní asistenta pedagoga v konkrétním školním prostředí. Nemáte v této oblasti ještě nějaké mezery, které byste si rádi doplnili?

S novou on-line knihou "Asistent pedagoga":

- si přesně vymezíme pozici asistenta pedagoga na základě platné legislativy,

- projdeme formální i neformální požadavky na kvalifikaci AP,

- ujasníme, jak na stanovení náplně práce asistenta pedagoga,

- se věnujeme tématu vzájemných postojů a spolupráce s kolegy učiteli i rodiči,

- se zaměříme na metodické vedení a další vzdělávání asistentů pedagoga,

- neopemeneme ekonomické zabezpečení pozice a plat asistenta pedagoga,

- dotkneme se i jiných forem asistence, jako jsou školní asistent a osobní asistent.

 

Při psaní nového textu autor Zbyněk Němec zohlednil kromě aktuálního vývoje legislativy také:

 • poznatky z výzkumů, které během posledních deseti let opakovaně realizovali na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy;
 • zkušenosti, které s kolegy z neziskové organizace Nová škola, o. p. s., nasbírali během kurzů pořádaných pro školní sborovny a také během sedmi let provozu webového portálu www.asistentpedagoga.cz (včetně asi čtyř tisíc dotazů z praxe);
 • postřehy z diskuzí se studenty kvalifikačních kurzů pro asistenty pedagoga.

V závěru každé kapitoly Zbyněk Němec zodpovídá časté otázky k probíranému tématu

Kapitola 9 (Ekonomické zabezpečení pozice a plat AP) této nové on-line knihy částečně navazuje na starší publikaci dr. Marty Teplé „Asistent pedagoga – Jak efektivně zavést pozici asistenta pedagoga ve školách“, která po řadu let představovala  pro školy, asistenty, učitele i ředitele jasný a přehledný návod v oblasti zaměstnávání pedagogických asistentů. 

Poradíme vám, jak účelně vybudovat pozici asistenta pedagoga v mateřských, základních, středních i vyšších odborných školách.

Komu on-line publikace nejvíce pomáhá?

 • Ředitelům škol poradí, jak správně asistenta pedagoga vybrat, jak zajistit finanční prostředky pro jeho činnost i jak jej začlenit do pedagogického kolektivu tak, aby spolupráce s pedagogy byla účelná a přínosná.
 • Asistentům pedagoga (i budoucím) pomůže vytvořit si a prosadit své pravomoci a kompetence ve vztahu nejen s pedagogy, ale i s rodiči.
 • Pedagogům oradí, jak si s asistenty pedagoga správně rozdělit své role při výuce a vyhnout se nesrovnalostem, komplikacím a nedorozumění.
 • Rodičům přináší především vhled do oblasti inkluzivního vzdělávání. Jejím prostudováním snáze pochopí účel pozice asistent pedagoga, a díky správné a včasné komunikaci přispěje k vytvoření fungujícího vztahu.

Součástí on-line publikace jsou vzory smluv ke stažení, např. vzor pracovní smlouvy nebo vzorová pracovní náplň asistenta.

Našim cílem je zúročit přínos, který pro děti/žáky/studenty nejen asistent pedagoga, ale celá oblast inkluzivní vzdělávání má.

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/landing/products/ontape/screens/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Obsah on-line publikace Asistent pedagoga:

Slovo autora

1. Historie a současnost asistentů pedagoga v ČR

2. Pozice asistenta pedagoga v souvislostech inkluzivního vzdělávání

3. Vymezení pozice asistenta pedagoga

3.1 Asistenti pedagoga ve školách hlavního vzdělávacího proudu

3.2 Asistenti pedagoga ve speciálních školách

4. Kvalifikace asistenta pedagoga

5. Náplň práce asistenta pedagoga

6. Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem (vychovatelem)

7. Spolupráce asistenta pedagoga se zákonnými zástupci žáků

8. Metodické vedení a vzdělávání asistentů pedagoga

8.1 Zdroje metodického vedení

8.2 Další vzdělávání asistentů pedagoga

9. Ekonomické zabezpečení pozice a plat asistenta pedagoga

9.1 Asistent pedagoga v běžné škole

9.2 Asistent pedagoga ve speciální škole

9.3 Asistent pedagoga financovaný z běžného rozpočtu školy

9.4 Plat asistenta pedagoga

10. Jiné formy asistence: školní asistent

11. Jiné formy asistence: osobní asistent

Literatura

Součástí on-line publikace jsou vzory smluv ke stažení, např. vzor pracovní smlouvy nebo vzorová pracovní náplň asistenta.

 

Výhodou on-line zpracování informací je jejich:

 • přehlednost - v publikaci můžete vyhledávat jako v běžném vyhledavači zadáním slov nebo slovního spojení,
 • aktuálnost - dokážeme zapracovávat důležité legislativní změny a další potřebné informace téměř okamžitě,
 • garantujeme Vám odbornost a aktuálnost uvedených informací,
 • informace pro on-line publikaci sepsala renomovaná autorka a uznávaná odbornice PhDr. Marta Teplá s mnohaletou zkušeností z oblasti inkluzivního vzdělávání.

Autorem je PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. z Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zbyněk Němec je speciální pedagog, působí jako vyučující na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity. Problematice asistentů se věnuje dlouhodobě - před mnoha lety sám ve školství začínal na pozici asistenta pedagoga, asistenty vedl jako pracovník SPC, na práci asistentů se zaměřoval také v rámci několika fakultních výzkumů. Je autorem řady odborných studií o práci asistentů, spoluautorsky se podílí na textech pro web www.asistentpedagoga.cz, jako lektor školí asistenty a jejich spolupracující učitele v kurzech organizace Nová škola, o.p.s.

Reference zákazníků

Jaký modul si mám vybrat?

Jaké oblasti ke své práci potřebujete? Zvolte jednu nebo více možností.

Input:

Vyberte si jednu z variant

Chcete-li využívat náš produkt na více počítačích, napište nám a poptejte verzi pro více uživatelů tzv. multilicenci.

* Ceny jsou uvedeny bez DPH v platné výši

Kontaktujte nás

+ 420 222 539 333

Pro získání možnosti bezplatného testování je nutné vyplnit správně kontaktní telefon a Váš email.

Na Vámi uvedený telefon Vás budeme kontaktovat nejpozději do druhého pracovního dne, abychom s Vámi domluvili jak Vámi preferovaný termín počátku testování, tak i Vámi vybraný modul, který chcete otestovat.

Na Vámi uvedený email Vám následně zašleme vygenerované přístupové testovací přístupy. 

Bez ověření správnosti Vašeho telefonu a emailu tedy není možné požadované testování poskytnout. Děkujeme za pochopení.

Input:
Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná média ve skupině Verlag Dashöfer. Údaje budou použity výhradně skupinou Verlag Dashöfer a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat.
loading...
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána!