Input:

11.78 Žádost zákonného zástupce dítěte/žáka o medikaci ve škole

4.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.78
Žádost zákonného zástupce dítěte/žáka o medikaci ve škole

Bc. Lenka Polášková

Číslo žádosti:

Rok:

Jméno zákonného zástupce:

Bydliště:

Žádám, aby mému dítěti , narozenému dne ,

byl v provozní době mateřské školy, podán lék ……………………………………………… , formou

v čase z důvodu .

V dne: Podpis zákonného zástupce:

PŘÍLOHA ŽÁDOSTI: Vyjádření (potvrzení