Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Seznam použitých zkratek

8.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1
Seznam použitých zkratek

PhDr. Marta Teplá, PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

ADHD – (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), hyperaktivita spojená s poruchou osobnosti

AP – asistent pedagoga

ASP – Asociace speciálních pedagogů

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CAN – (Child Abuse and Neglect), syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

CD – datový nosič kompaktní disk (hovorově nazývaný cédéčko podle zkratky anglického názvu compact disc)

CERMAT – Centrum pro reformu maturitní zkoušky

dítě - frekventant mateřské školy

ČR – Česká republika

ESF OPVK – Evropský sociální fond, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU – Evropská unie

GAC spol. s r.o.– Gabal

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Asistent pedagoga.