Input:

Administrativní zajištění funkce asistenta pedagoga

1.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2
Administrativní zajištění funkce asistenta pedagoga

PhDr. Marta Teplá, PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Ředitel školy (školského zařízení) na základě doporučení podpůrného opatření spočívajícího ve využití asistenta pedagoga, a po získání informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka zajistí pracovníka pro výkon této profese ve stanoveném rozsahu. Lze tak učinit rozšířením úvazku již stávajícího zaměstnance školy, pokud je to možné, nebo zajištěním nového pracovníka.

Do matriky školy ředitel či jím pověřený pracovník zanese informaci o termínu zahájení poskytování tohoto podpůrného opatření. Termín se může lišit od termínu vydání doporučení školského poradenského zařízení i data získání informovaného souhlasu. Rozhodné bude datum skutečného zahájení poskytování podpůrného opatření. Bližší informace o